Зарежда Събития

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ, а също и оплакването на загиналите от болестта. Правителствени и неправителствени организации по света обикновено отбелязват този ден с лекции за болестта, както и контрола и превенцията ѝ.

Процес, с възможност за контрол върху собственото здраве и неговото подобряване. За да се достигне състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие индивидът трябва да определя и реализира своите стремежи да задоволява потребностите си и променя или се справя с околната среда. Здравето е ресурс за всекидневен живот, а не цел на живота. Утвърждаването на здраве е не само отговорност на здравния сектор, то е нещо повече от здравословен начин на живот – насочено към психично и социално благополучие.

Правото на здраве е повече от достъп до качествени здравни услуги и лекарства; то включва редица условия:

  • Отношение към всеки с уважение и зачитане на достойството, без дискриминация;
  • Всеки да взема решение за собственото си здраве;
  • Равенство между половете;
  • Здравно образование;
  • Здравословни условия на труд;
  • Чиста околна среда;

За да се гарантира това право, е необходима здравна система, базирана на правата на човека, която включва четери основни елемента:

  •  Достъп: здравните грижи трябва да бъдат достъпни за всички;
  •  Наличност: трябва да има адекватна здравна инфраструктура и персонал;
  •  Приемливост: здравните услуги трябва да бъдат предоставени по подходящ начин, с уважение към личностните и културни особености на пациента, без дискриминация и със зачитане на достойството;
  •  Качество: здравните грижи да са с добро качество и адекватни към нуждите на пациента;