Зарежда Събития

Световен ден на майчиния език (International Mother Language Day), обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 17 ноември 1999 г., се чества всяка година, считано от февруари 2000 г. и има за цел – насърчаване на езиковото и културното многообразие и многоезичието.