Зарежда Събития

Горите – един от най-важните екосистеми на планетата – съставляват ⅓ от нейната повърхност и са дом за около 80% от сухоземните животни. Те допринасят изключително много за чистотата на въздуха и водата, опазване на биоразнообразието и са основен фактор за изменението на климата.

Днес, когато все повече се отдалечаваме от природата и увеличаваме експлоататорския си натиск върху нея, става все по-важно да осъзнаем значението на горите за планетата и живота ни.

Ето защо още през 1971 г. 21 март е обявен за Международен ден на горите.

Инициатори стават Европейската земеделска конфедерация и Организацията за прехрана и земеделие към ООН. Учредяването става факт на 23-тата асамблея на ООН.

Датата е избрана неслучайно, за да съвпада с пролетното равноденствие в Северното полукълбо и есенното в Южното полукълбо.

С резолюция от 21 декември 2012 г. Генералната асамблея на ООН утвърждава Международния ден на горите като повод за информиране на обществото относно значението на горите и тяхното опазване. Всяка година мероприятията в рамките на този са посветени на определена тема. За 2019 г. тя е “Гори и образование”.

Проблемът с опазването на горите и техните богатства е едно от най-важните екологични предизвикателства за всички страни по света. Особено с оглед все по-бързите темпове на обезлесяване, които предизвикват тревога не само сред природозащитниците, но и сред световната общност.

В момента общата горска площ на планетата е около 38 млн. кв. км като едва 13% от тях са защитени природни територии. Всяка минута обаче от лицето на земята изчезват по около 1,5 хектара девствени гори, а за последните 10 години са изсечени над 26 млн. кв. км. гори.

Основните причини за това са нарастване на населението и трансформиране на горските територии за различни човешки нужди. Пожарите, незаконната сеч, болестите и вредителите са допълнителни утежняващи фактори, допринасящи за непоправимите негативни процеси за цялото човечество, които предизвиква изчезването на горите.

Насочване на вниманието именно към тези глобални проблеми е и целта на Международния ден на горите!