Зарежда Събития

Днес е професионален празник на всички програмисти, системни администратори, доставчици на интернет услуги, уеб дизайнери, редактори на онлайн публикации, както и всички други хора, участващи в областта на информационните технологии. А целта на отбелязването на този ден е да допринесе за повишаване на информираността за възможностите на информационните технологии и възможният им принос за обществото.

До 2006 г. този ден се отбелязва като Световен ден на телекомуникациите. Този празник се чества от 1969 г. насам с решение на Управителния съвет на Международния съюз по далекосъобщения. Датата е избрана поради факта, че на 17 май 186 г.5, след два месеца и половина на трудни преговори, е подписано в Париж първото международно телеграфно съобщение.

През 1991 г. този ден се добива ново значение в историята на съвременните технологии, защото тогава е създадена World Wide Web.

През 1989 г., работейки в ЦЕРН, Бърнърс-Лий предлага проект, известен като World Wide Web. Проектът включва публикуването на хипертекстови документи, свързани с хипервръзки, което би улеснило търсенето и консолидирането на информация. Уеб проектът е предназначен за учени на ЦЕРН и първоначално е бил използван във вътрешната мрежа на организацията. За изпълнението на проекта на Тим ​​Бърнърс-Лий са измислени така познатите ни днес URL, HTTP и HTML – идентификатори, които дори не можем да преведем. Тези технологии формират основата на съвременната световна мрежа. В периода от 1991 до 1993 г. Бърнърс-Лий усъвършенства техническите спецификации на стандартите и ги публикува.

Бърнърс-Лий пише въведението на книгата “Семантическата мрежа – разкриване на пълния потенциал на световната мрежа”.

Семантичната мрежа би трябвало да направи информацията, помещаваща се в мрежата по-разбираема за компютрите. В този случай всеки ресурс на човешки език ще бъде снабден с описание, разбираемо за компютъра. Семантичната мрежа осигурява достъп до ясно структурирана информация за всяко приложение, независимо от платформата и независимо от програмните езици. Програмите могат да се намират необходимите ресурси за класифициране на данни, за да се идентифицират логическите връзки, прави заключения и дори да вземат решения на базата на тези констатации. С широкото разпространение и интелигентното внедряване на семантичната мрежа може да предизвика революция в интернет.

Все пак основната литературната творба Бърнърс-Лий – “Сърфирането в интернет: произход и бъдеще на световната мрежа”, е публикувана през 1999 г. В нея той описва процеса на създаване на интернет, неговата концепция и визията си за развитието на световната мрежа. В случая интересното е, че ученият от ЦЕРН, който променя света с мащабния си проект, застава не само зад научни, но и зад базисно етични принципи, за които той казва, че са задвижили неговата работа. Ето и някои от тях:

  1. Способността да редактирате уеб информацията е не по-малко важна от възможността просто да бъде качена.
  2. Компютрите могат да се използват за “фонови процеси”, които помагат на хората да работят заедно.
  3. Всеки един елемент на интернет трябва да работи като в мрежа, а не като в йерархия.
  4. Компютърните учени са не само технически отговорни, но и морални.

Интернет няма централизирано управление нито от гледна точка на техническата реализация, нито в областта на достъпа и употребата, а всяка съставна мрежа използва собствени стандарти. Само най-общите дефиниции на двете основни именни пространства в Интернет, IP-адресите и Domain Name System, се задават от поддържащата организация ICANN. Стандартизацията на основните протоколи и технически конвенции се извършва от IETF.