Зарежда Събития

Българите са много пъстри при празнуването на идването на пролетта и всеки българин подарява на друг мартеници в знак на идването й. Мартеници – обичаят с тракийски произход. Първите мартеници представлявали бели и червени вълнени конци, към които понякога са връзвали сребърна или златна монета.

Мартеници правят жените преди празника. По традицията, мартениците връзвали на ръцете, краката, шията, кръста и горната част на облеклото. Мартениците ги носят на тялото в продължение на три, девет и до 25 дни. После ги свалят и ги скриват под камък, закачат ги на плодно дърво в двора, хвърлят в реката или ги хвърлят на покрива на къщата.

Често мартеници се носят докато не се види първата пролетна птица или понякога змия.
Скривайки мартеницата под камък, на следващия ден може да се гледа и предрича за плодовитостта на добитъка. Според легендите на Пиринският край, останалите на мартеницата насекоми са към успех в отглеждането на едър рогат добитък, при което се смята, че мравките на мартеницата означават много кози и овце, калинките – едър рогат добитък, паяка – отглеждане на магарета. По същия начин (чрез присъствието върху мартеницата на насекоми, сламки и т.н.) момичета, гледат за брак.