До колко са ефикасни маските при грип и епидемия? Някои от маските имат и кодове които навярно не разбирате, събрали сме информация за всеки един код и какво означава, също така и ефекта на различните видове маски и филтри. Истинската защита при епидемия е не само в маската а комплексно. 1 хигиена, очила, маска отговаряща на стандартите FFP3 , ръкавици, дистанция и дезинфекция! В затворени помещения само плътно прилепналите маски с филтър вършат работа.


Хирургическа маска – Лекарите и асистенти носят този предпазител за уста предимно, за да не позволят на пациентите им на операционната маса да бъдат заразени с микроби и патогени. Ако носителят на маската кашля или киха например, повечето от капчиците от устата и гърлото се хващат в маската. Хирургическата маска е приспособление за еднократна употреба, което създава физическа бариера между устата и носа на потребителя и потенциалните замърсители в непосредствена среда. Обърнете внимание, че краищата на (хирургическата) маската не са проектирани да образуват уплътнение около носа и устата… маската също трябва да се сменя редовно и да се изхвърля хигиенно и безопасно.

Колко защита осигурява маската? (по добре от нищо)

Носителят на маската може да се предпази от инфекции с капчици и намазки, но само в много ограничена степен. Въпреки че вирусът обикновено влиза в тялото през устата или очите – ако няма открити рани – ръцете играят най-важната роля при транспортирането на вируса. Ако решите да носите маска, вероятно трябва да изберете и защитни очила. Хирургическите маски, макар и по-малко ефективни за предпазване от вирусите, просто функционират като постоянно напомняне да не докосвате носа си с ръце, когато ви засърби или да си пипате устата (те пазят повече другите от вас самите и вероятно са в състояние да уловят някои микроби, преди да стигнат до устата или носа ви).


PM2.5 (<2,5 µm в диаметър – PM2,5)се отнася до атмосферни прахови частици (PM), които имат диаметър по-малък от 2,5 микрометра, което е около 3% от диаметъра на човешката коса.Често написани като PM2.5, частиците от тази категория са толкова малки, че могат да бъдат открити само с електронен микроскоп. Тъй като са толкова малки и леки, фините частици са склонни да се задържат по-дълго във въздуха, отколкото по-тежките частици. Това увеличава шансовете на хората и животните да ги вдишват в телата. Благодарение на минутния си размер частиците по-малки от 2,5 микрометра са в състояние да заобиколят носа и гърлото и да проникнат дълбоко в белите дробове, а някои дори могат да влязат в кръвоносната система.

Колко големи са Coronavirus частиците? – Най-малките частици са 0,06 микрона, а най-големите – 0,14 микрона. Това означава, че коронавирусните частици са по-малки от частиците PM2.5, но по-големи от някои прахови частици и газове. Всяка маска има ефект ”но” ако не се ползва правилно няма ефект.

3M индустриални филтри успяха да уловят над 95% от частиците до 0,007 микрона. Това е над 10 пъти по-малко от коронавируса. Това, което може да бъде изненадващо за някои, е, че хирургическата маска успя да улови 80% от малките частици но тя не стои плътно към лицето и е само като бариера за капчици.


Тест за прахови частици от SmartAIR (filters)

Както виждате винаги е по добре да имате каквато и да е маска от никаква, но винаги има едно ”НО” Най малкото е че повечето не стоят плътно по лицето или не ги използвате правилно, не спазвате хигиена и др. 3M индустриални филтри улaвят над 95% от частиците до 0,007 микрона, това е над 10 пъти по-малко от COVID-19. Това, което може да бъде изненадващо за някои, е, че хирургическата маска успя да улови 80% от малките частици.

N95 и N95s -Тези маски са затворени ако няма плътно прилепване обаче, няма да работи правилно. Доказано е, че дори еднодневният растеж на брадата позволява да изтече въздух. Винаги използвайте и двете ленти на маската, за да я задържите на място, за да не изпуска въздух около нея.Маска за лице от 3-та степен FFP ще филтрира 95% ензими и вируси (FFP3).

Тези маски предпазват потребителя от аерозоли с капчици, протеинови молекули, вируси, бактерии, гъбички и спори и дори от силно опасни прашинки като азбестови влакна също от силно заразен патоген като морбили или туберкулоза.

В Европейския съюз тези видове маски са разделени на три класа защита на FFP. Въпреки че маските на ниво на защита FFP1 все още са по-добри от хирургическите маски, те не предлагат желаната защита срещу вируси. Те са предназначени например за дърводелци и др. Аерозолите и фините частици са два от най-коварните рискове за здравето в работна среда и са почти невидими. Вирусите, водни маслени аерозоли, дим и фини частици по време на работа, също са много опасни. Има защита в три класа маски с филтри срещу тези опасности: FFP1, FFP2 и FFP3. Тяхната защитна функция съответства на нормата на ЕС EN 149.2001. Абревиатурата FFP означава „филтриране на лицевия елемент” Респираторна маска покрива устата и носа и е изградена от различни филтриращи материали.

Но и тук защитата работи само ако се предприемат много други защитни мерки едновременно: стриктна хигиена при поставяне на маска, защитни очила, ръкавици и пластмасова престилка или като цяло, правилно изхвърляне на евентуално замърсени предмети за еднократна употреба и редовно миене на ръцете. Освен това околната среда трябва винаги да се дезинфекцира систематично. Тези маски – заедно с всички останали защитни дрехи – се използват например в карантинните станции, където се грижат пациенти, които вече са заразени. Медицинският персонал трябва да облече и свали цялото защитно облекло, включително защитната маска, за значителни разходи.


  • Филтър – FFP1
  • Предпазва от нетоксична фини частици прах до 4 пъти пределно допустимата стойност. Те филтрират най-малко 80% от частиците с размери до 0,6 µm и могат да се носят, стига максималната трансгресия на концентрацията на работното място да е не повече от четирикратната стойност. Строителната или хранително-вкусовата промишленост използват респираторни маски FFP1, които да се използват в много случаи. Общо пропускане може да възлиза на максимум 25%
  • Филтър – FFP2
  • Предпазва от ниско токсични фини частици прах до 10 пъти пределно допустимата стойност. Защита от твърди и течни вредни видове прах, дим и аерозоли
    частиците могат да бъдат фиброгенни – което означава, че дразнят дихателната система в краткосрочен план и могат да доведат до намаляване на еластичността на белодробната тъкан в дългосрочен план. FFP2 са направени за работни среди, в които в дишащия въздух могат да бъдат открити вредни и мутагенни частици. Респираторните маски от този клас трябва да съдържат най-малко 94% от частиците с размери до 0,6 μm. Респираторните маски клас FFP2 често се носят в металната и минната промишленост. Работниците в тези отрасли често са в контакт с аерозоли, мъгла и дим. Общо пропускане може да възлиза на максимум 11%
  • Филтър – FFP3
  • Предпазва от токсичен фин прах до 30 пъти пределно допустимата стойност. Защита от отровни и вредни видове прах, дим и аерозоли когато работите с онкогенни или радиоактивни вещества или патогени, като вируси, бактерии и гъбични спори, се препоръчват респираторни маски от клас FFP3. Респираторните маски клас FFP3 предлагат максимална защита от замърсяване на вдишания въздух. Те трябва да филтрират 99% от всички частици с размери до 0,6 μm.Общият теч може да възлиза на максимум 5%

Тук може да видите графика за 3-те вида филтри от какво предпазват и от какво не (проследи реда). FFP3 е най добрия филтър срещу вируси.


Заключение за лицевите маски е, че имат ефект до толкова до колкото се спазват всички хигиенни условия. Всеки вид маска защитава в определена степен – Пример: Хирургическите маски предпазват повече другите от вашето кихане, кашляне и директно попадение на вирусни капчици (маската улавя голяма част от тях), ограничават пипанията на носа и устата. Едни от най сигурни са затворените маски – плътно прилепнали с филтър FFP3.

Има и един израз ”Нещо по-добре от нищо”