Art Vladi – Уникален български художник и склуптор

Владимир Николов ''Арт Влади'' е роден на 16 септември 1980 г. в София. Баща му е художник, поради което израства в среда на интелектуалци и артисти. Още 15-годишен, започва да [...]