Замърсяването се предизвиква от онези вещества, които създават отрицателни промени в природата и тя не може да ги включи изцяло в кръговрата на веществата – биологически и геологически и представляват заплаха за жизнената и производствена дейност на човека и животните. Данните са приблизителни и зависят най вече от времето!