Статистика от 2015/2017 – Повече от половината от населението на света – 55% живее в градовете. До 2050 г. тази цифра се очаква да скочи до 68%, според Министерството на икономиката и социалните въпроси на Обединените нации (U.N.)


10. Beijing / Country: China / Population: 18.42 million


9. New York / Country: United States / Population: 18.65 million


8. Cairo / Country: Egypt / Population: 18.82 million


7. Kinki major metropolitan area (Osaka and Kyoto) / Country: Japan / Population: 19.3 million


6. Mumbai / Country: India / Population: 19.32 million


5. São Paulo / Country: Brazil / Population: 20.88 million


4. Mexico City / Country: Mexico / Population: 21.34 million


3. Shanghai / Country: China / Population: 23.48 million


2. Delhi / Country: India / Population: 25.87 million


1. Tokyo / Country: Japan / Population: 37.26 million

До 2030 г. светът вероятно ще има 43 мега-града с повече от 10 милиона жители, като повечето от тях ще се намират в развиващите се региони, според U.N.