Eлектроцентралата – Three Gorges Dam / 22.500 MW

Три клисури е най-големият язовир в света, разположен в средното течение на най-дългата река в Китай Яндзъ. Със същото наименование е и най-мащабният проект за водна електроцентрала, осъществяван досега. Благодарение на него се извършва не само производство на електроенергия, но и водно регулиране и увеличаване на възможностите за корабоплаване по реката.

Язовирът Три клисури е с приблизителна дължина от 660 km, ширина около 1.12 km, площта му е 1 045 km². При запълване на басейна до максимално ниво водата достига 175 m над морското равнище или 110 m над нивото на реката под язовирната стена. Известно е, че за изграждането на стената и съоръженията към нея са били необходими внушителните 27.2 млн. тона бетон, 463 хил. тона стомана и извозени близо 102.6 млн. пръст. Дължината на язовирната стена е около 2 309 m, ширината 115 m, а височината от основата до короната е 181 m.

Идеята за реализацията на проекта Три клисури е приета и получила одобрение още през далечната 1992 г., а началото на строителството официално е поставено на 14 декември 1994 г. И до ден днешен проектът все още заема челните позиции за най-скъп проект в света, като само прогнозната му стойност е била около 180 млрд. юана. (близо 24 млрд. евро).

Реализацията на китайското чудо се осъществява поетапно през годините и преминава в няколко фази. Основното тяло на язовирната стена на Три клисури е завършено през 2006 г., а две години по-късно и последната от 26-те турбини на водноелектрическата централа е пусната в експлоатация. Четиринадесетот генераторите на електроцентралата са разположени в северната част на язовирната стена, а останалите 12 – в южния й край. Монтирани са и още 6 допълнителни турбини в подземни тунели под планинския масив южно от стената, последните две от които са въведени в редовна експлоатация в средата на 2012 г. Всяка от турбините е с инсталирана мощност от 700 MW. За собствените нужди на централата от електроенергия са монтирани 2 по-малки турбини с мощност от по 50 MW. Така инсталираната мощност за производство на електроенергия е планирана да достигне умопомрачителните 22 500 MW.

По отношение на преноса на електроенергия, Три клисури снабдява с електричество девет провинции и два града. Преносът от централата към консуматорите се извършва по няколко 500-киловолтови електропровода.

При замисъла на най-мащабния проект на планетата в никакъв случай не е пренебрегнат факторът „околна среда”. Счита се, че Три клисури носи за китайския народ не само огромна икономическа полза, но и играе съществена роля в опазването на околната среда около река Яндзъ. Очаква се тя да оказва благоприятно влияние върху околната среда, предпазвайки я от киселинни дъждове и парников ефект в Източен и Централен Китай.

By |2018-05-01T16:52:21+00:00май 1st, 2018|Кътчета|
error: Content is protected !!