Повечето от тези зеленчуци имат световен рекорд и те са сравнително много големи, когато се сравняват с нормалните зеленчуци. Ако се наричате добър фермер, опитайте да отглеждате някои от тези ….