Подводните раци често се наричат ​​живи вкаменелости, тъй като те са се променили малко през последните 445 милиона години.

Мечоопашатът (меченосец, ксифозура) (Limulus polyphemus) е вид едро водно членестоного. Запазил се почти без промяна в продължение на последните 400 милиони години, този вид, обитаващ атлантическото крайбрежие на САЩ (от Масачузетс до мексиканския полуостров Юкатан) бива често наричан живо изкопаемо. Той е един от четирите вида от клас Xiphosura, живеещи днес, и единствен в Атлантическия океан.

Район на ежегодна миграция е заливът Делауеър, разделящ едноименният американски щат Делауеър от щата Ню Джърси. Въпреки че едно от наименованията му е „подковообразен рак“, това членестоного не принадлежи към клас Ракообразни(Crustacea) както останалите раци, а към отделен клас Xiphosura (преди Merostomata). В този смисъл най-близки таксономично до него са организмите от клас Паякообразни (Archnida) като скорпиони, паяци и под.

Тези същества са ценни за видовете медицински изследователски общности и в медицинските тестове. Кръвта на животното е синя и се използва широко в тест Limulus amebocyte lysate (LAL) за откриване на бактериални ендотоксини във фармацевтичните продукти и за тестване на няколко бактериални болести (на кратко открива вредни бактерии).

Ензимите от тези раци се използват от астронавтите в Международната космическа станция за тестване на повърхности за нежелани бактерии и гъби.

Белтъкът от кръвта на Мечоопашат е също така изследван като нов антибиотик

Раците се хранят с мекотели, червеи  и други бентосни безгръбначни и парчета риба. Поради липсата на челюсти те смилат храната с четина на краката си и една воденичка, която съдържа пясък и чакъл.

Те прекарват зимата на континенталния шелф и се появяват на брега в края на пролетта, за да се размножават, като мъжките пристигат на първо място. Женската заравя яйцата на дълбочина 15-20 см в пясъка. Количеството яйца зависи от размера на тялото на жената и варира от 15 000 до 64 000 яйца на женска.

Над 600 000 раци са заловени всяка година по време на пролетния период на “чифтосване”, за да дарят около 30% от кръвта си в няколко специализирани съоръжения в Съединените щати и Азия. Кръвта струва 60 000 долара за галон в световната индустрия, оценена на 50 милиона долара годишно.

Четиридесет и пет минути експозиция на кръвта на рака е достатъчно, за да се открият ендотоксини от грам-отрицателни бактерии, които иначе избягват откриването и са достатъчно чувствителни, за да изолират заплаха от еквивалентен размер пясък в плувен басейн. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) изисква интравенозните лекарства и всяко медицинско оборудване, влизащо в контакт с тялото, първо да преминават през кръвта на рака, от игли до хирургически импланти, включително пейсмейкъри. В резултат на това хиляди повече от нас преживяват подобни процедури.