Изобретатели / Откриватели / Учени – 3

Самюъл Морс (1791-1872) Американският изобретател  и художник - Морс използвал принципите на електромагнита на Джаксън за разработването на единствен телеграфен проводник. Той също така изобретил „Морзовата азбука“, метод за комуникация чрез телеграф. [...]