Площ 165 200 000 km2
Средна дълбочина 4,280 м
Макс. дълбочина 11,000 м (Марианска падина)
Обем на водата 710 000 000 km3

Тихият океан (на английски: Pacific ocean) е най-големият океан на Земята. Разположен е между Азия и Австралия на запад, Америка на изток, Северния ледовит океан на север и Южния океан на юг. Океанът е открит от европейците в началото на 16 век. Първият му изследовател е испанецът Васко Нунес де Балбоа

С площ 165,2 милиона квадратни километра Тихият океан е най-голямото подразделение на Световния океан и на цялата хидросфера, като заема 46% от водната повърхност и 30% от общата повърхност на Земята. Екваторът го разделя на две части, наричани Северен и Южен Тихи океан, с изключение на Галапагоските и Гилбъртовите острови, които се приемат за част от Южния Тихи океан, въпреки че са разположени от двете страни на екватора. Марианската падина в западната част на Северния Тихи океан е най-дълбоката точка в света с дълбочина 11 022 m. Съвременното си наименование получава от португалския мореплавател Фернандо Магелан, когато той излиза в открито море след преминаването през бурните води на Магелановия проток.

Разположен е между континентите Азия и Австралия на запад, Северна и Южна Америка на изток, Антарктида на юг. Границата със Северния ледовит океан е по Беринговия проток – от нос Дежньов до нос Принц Уелски; с Индийския океан – от Малайския проток, край островите Суматра, Ява и Нова Гвинея, Торесовия и Басовия проток до Антарктида; с Атлантическия океан – от нос Хорн до Антарктида. Заема 35,22% от площта на Земята и на него се падат почти 50% от площта на Световния океан. Средната му дълбочина е 4300 метра.

Тихият океан има силно развити брегове от различен тип, но преобладават фиордовите и абразионните. По брой на островите (около 20 хил.) и обща площ Тихият океан е на първо място. Шелфът в Тихия океан заема 1,7% от площта на океанското дъно, континенталният склон – 7%, дълбоководните ровове – 1,3%, абисалното дъно – 9%.Континенталните склонове са стръмни, често разчленени от каньони. По северната и западната периферия на Тихия океан се простира система от котловини (дълбочина от 3000 до 7000 м), островни дъги и свързаните с тях дълбоководни ровове – Алеутски ров, Курило-Камчатски ров, Мариански ров.

Обемът на Тихия океан, е приблизително 710 милиона km³. Температурата на водата в него варира в широки граници – от замръзване в полярните му краища до около 30°C в близост до Екватора. Количеството на валежите в Тихия океан надвишава това на изпаряващата се вода. От реките в океана ежегодно постъпват над 30 хил.km³ прясна вода. Ето защо солеността на повърхностната вода на океана е по-ниска от тази на други големи водни басейни. Водата в близост до Екватора е по-малко солена от тази в средните географски ширини. Причината за това е, че на Екватора валежите са изобилни през цялата година. В умерените и полярните ширини солеността е ниска поради ниското ниво на изпарение на морската вода.

Островите в Тихия океан са около 10 хиляди и като освен по площ се нарежда също на първо място и по този показател

Експлоатацията на минералните богатства на Тихия океан е затруднена от големите му дълбочини. В плитките води на континенталния шелф край бреговете на Австралия и Нова Зеландия се добива нефт и природен газ, перлите се добиват по бреговете на Австралия, Япония, Папуа-Нова Гвинея, Никарагуа, Панама и Филипините.

Растителният свят в Тихия океан е съсредоточен в горните 200 метра под неговата повърхност. Животните и бактериите обитават както този слой, така и цялата океанска шир и дъното. Най-голямо разнообразие има в района на шелфа и най-вече в плитките крайбрежни райони, където видовото многообразие е огромно. В тропическите води е характерно повсеместното развитие на корали, образуващи коралови рифове, а в самото крайбрежие се развиват мангрови гори.

Фауната на Тихия океан включва около 100 000 вида, 2800 от които са риби (селда, скумрия, сардина,сайра, минтай, тон, калканови, треска, акули).В Тихия океан се осъществява повече от половината улов на риба в света. В зоната на шелфа има – разнообразни водорасли, молюски, червеи, ракообразни и др. организми. В тропичните ширини – силно развитие на кораловите рифове. В умерените ширини – много бозайници (кит, косатка, морж, тюлени).

Някои от остеовите в тихия океан са изчезнали, поради промени в климата.


Пилот на пътнически самолет заснема буря над тихия океан, от височина 11-киометра – пътувайки от New York до Guayaquil, Ecuador.