1.ЗЕМЯ  /  2.ВОДА  /  3.СНЯГ, ЛЕД и ВЪЗДУХ

Екстремните спортове представляват развлекателни дейности, които се възприемат като свързани с висока степен на риск. Тези дейности често включват скорост, височина, високо физическо натоварване и високо специализирани съоръжения.


Категория Сняг и Лед: Snowboarding, Snow Skiing, Ice Climbing, Snowmobiling, Snow Kiting


Категория Въздух: Base Jumping, SkyDiving, Wing Suiting, Bungee Jumping, High-lining & , Slacklining, Hang Gliding, Paragliding
1.ЗЕМЯ  /  2.ВОДА  /  3.СНЯГ, ЛЕД и ВЪЗДУХ