1.ЗЕМЯ  /  2.ВОДА  /  3.СНЯГ, ЛЕД и ВЪЗДУХ

Екстремните спортове представляват развлекателни дейности, които се възприемат като свързани с висока степен на риск. Тези дейности често включват скорост, височина, високо физическо натоварване и високо специализирани съоръжения.

Категория Вода: Surfing, Body boarding, Waterskiing & Wakeboarding, Kitesurfing, Windsurfing, Cave diving & Scuba Diving, Flowboarding, Paddle surfing / Stand up paddle, Kayaking, Cliff Jumping & Coasteering, Kneeboarding, White Water Rafting, Skim Boarding, Jet Skiing1.ЗЕМЯ  /  2.ВОДА  /  3.СНЯГ, ЛЕД и ВЪЗДУХ