Амазонската екваториална гора или просто Амазония , често наричана и Амазонска джунгла е огромен горски пояс от екваториални гори, разположен във водосборния басейн на река Амазонка в Южна Америка. Заема територия от около 5,5 милиона кв. км., което я прави най-обширната екваториална гора на планетата. Обхваща териториите на 8 държави – Бразилия, Колумбия, Перу, Венецуела, Еквадор, Боливия, Гвиана и Суринам и една зависима територия – Френска Гвиана, със статут на отвъдморски департамент на Република Франция.

native-village-of-chipitiere-in-the-cultural-zone-of-manu-national-park-peru

Амазонската екваториална гора притежава най-голямото биоразнообразие на планетата. Значителна част от територията и все още е слабо проучена. През Амазония протичат някои от най-дългите и пълноводни реки на Земята, сред които и най-пълноводната – Амазонка, която е дала наименованието на целия регион.

AN Amerindian group called the Kayapo has protected an a vast Amazon ecosystem against a crushing wave of development their tribal lands are the largest tract of protected tropical forest in the world. In contrast to stories of indigenous people exploited by the extraction of resources from their territories, the Kayapo offer a remarkable success story.. Their success is a direct result of who they are: warriors, whose strong sense of community and ritual traditions has allowed them to protest, pressure...and prevail. At the start of 2011, the Brazilian government approved the $17 million construction of the Belo Monte dam on the Xingu River. Projected to be the world’s third-largest hydroelectric dam, the project has faced fierce opposition by the Kayapo, environmentalists, and international figures.

По-голямата част от територията на амазонската екваториална гора е разположена в обширната Амазонска низина, заемаща цялото централно ядро на водосборния басейн на реката. Границите ѝ на запад се очертават от планинската верига на Андите, чиито източни склонове често се смятат за част от Амазония. Причината е, че растителната покривка до 1500 м. н. в. се състои от типичните за низината екваториални гори. Северната част има по-разнообразен релеф. Тук се простира Гвинаската планинска земя, високо старо плато, харектеризиращо се с извисяващите се масивни планини от пясъчник, наричани от местното население “тепуи”. Най-високата точка на Гвианското плато е Пику да Неблина (2994 метра), намираща се на територията на Бразилия, точно на границата с Венецуела.

Амазонската екваториална гора е образувана в началото на периода Еоцен преди около 55 милиона години. По-рано регионът вероятно е бил покрит от саванно – степна растителност. Причината за образуването на леса е в глобалното повишение на температурите в началото на Еоцена, което променя движението на океанските течения в Атлантическия океан, като северната част на Южна Америка преминава под влиянието на влажните океански пасати, които носят повече дъждове.

COFL-00007064-001

От особено голямо значение за формирането на Амазония са геологичните процеси в западната част на континента, където се издига планинската верига Анди. Тя се превръща в климатична преграда, която спира влажните океански маси от изток. Тъй като липсва подобен масив по атлантическото крайбрежие, влиянието на влажните пасати се разпростира върху огромната територия от Атлантическия океан до Андите. До времето на последната ледникова епоха екваториалните гори покриват цяла Амазония, както и по-голямата част от континента, с по-обширен ареал в сравнение с модерната епоха. През късния плейстоцен, когато средните температури за планетата падат значително и ледената покривка достига своя глациален максимум, климатът става по-сух, поради което горите отстъпват място на саваните и редките храстови формации. Геологичните проби и анализи показват, че засушаването започва да настъпва още преди около 2 милиона години, но най-осезаемо става то преди около 21 000 години. В началото на холоцена, когато климатът се затопля, а дъждовете нарастват, ареалът на тропическата гора отново нараства и заема териториите, които обхваща и днес.

world_bridge_in_the_forests_of_the_amazon_095798_12

Екваториалните гори на Амазония се отличават с най-голямото биоразнообразие, познато на нашата планета. Броят на известните видове растения и животни тук е по-голям откъдето и да е по света. Те съставляват около 10 % от всички живи видове на Земята. Насекомите са представени от над 2,5 милиона различни вида, рекорд в световен мащаб. Амазония е дом на над 40 000 вида цветни растения и според някои проучвания приютява около 400 милиарда броя дървета от над 16 000 вида. В горите на Еквадор е регистрирано най-голямото разнообразие на видове дървета в света – над 1100 вида на кв. км. Едно проучване, осъществено в бразилска Амазония през 1999 г. показа, че на 1 кв. км. гора има на около 90 790 тона живи растения. Гръбначните животни са представени от повече от 2200 вида птици, 2500 вида риби, 430 вида бозайници, 428 вида земноводни и 378 вида влечуги


Факти: Амазонската джунгла е дом на над 2.5 милиона различни видове насекоми, повече от 40 000 вида растения, над 1500 вида птици и бозайници и над 2000 вида риби.

Растителността в тропическите гори е толкова гъста, че много малко светлина си пробива път и на земята под дърветата е почти тъмно. Ако сте там и завали, може да минат 10 минути, преди да се намокрите!

Много съвременни лекарства се извличат от растения, открити в джунглата. А само малка част от над тези над 40 000 вида растения в Амазония са били тествани за лечебни свойства – представете си какво още може да се намери!

Голяма част от храните, които ядем днес, първоначално идват от тропическите гори. Най-популярните примери са бананите, оризът, доматите, царевицата, картофите, кафето, шоколадът.

В Амазония са открити над 3000 вида плодове, като едва 200 от тях се разпространяват и консумират в цивилизования свят.

Тропическите гори са наричани още „белите дробове на Земята“, защото произвеждат над 20 % от кислорода по света.

Изчислено е, че ако климатичните промени доведат до повишаване на температурите само с 3ºC, 75 % от Амазония ще загине.

Обезлесяването на тропическите гори започва преди стотина години, с цел да бъдат използвани като обработваема земя. В момента всяка секунда се изсичат или опожаряват 1,5 акра гори.

Всеки ден 137 вида живи същества, обитаващи тропическите гори, изчезват завинаги в резултат на човешката дейност.

Ако унищожаването на горите в Амазония продължи със същите темпове, то специалисти твърдят, че те ще изчезне напълно след 40 години.